Veronkorotuksille on vaihtoehto

Valtuusto äänesti kokouksessaan talouden tasapainottamisohjelmasta. Tasapainottamistoimenpiteitä tarvitaan, koska soteuudistuksen myötä tulomme ovat laskeneet, inflaatio on nostanut kustannuksia ja kaavoituksen hidastamisen myötä väkilukumme on laskenut.

Vaikka sote-uudistuksessa suuri määrä tehtäviä ja henkilökuntaa siirtyi hyvinvointialueelle, kaupungissa ei ole tarkasteltu talouden kantokyvyn ja tarpeiden mukaista kaupungin organisaation tasoa. Eikä tätä haluta edelleenkään tehdä. 

Valtuuston yhdessä määrittelemän strategian ensimmäinen mittari on, että veroja ei nosteta. Yhdessä RKP, Vihreät ja SDP linjasivat kaupungin uudelle polulle. Vaikka tasapainottamisohjelma on kolmevuotinen, se aloitetaan heti veronkorotuksilla. Tätä perusteltiin sillä, ettei tarvitse harkita olennaisia muutoksia työntekijöiden työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden järjestelyissä tai työtilojen järjestelyissä. Henkilöstösäästöt halutaan tehdä ensisijaisesti täyttölupamenettelyin kun henkilöitä sattuu eläköitymään tai irtisanoutumaan. Siis ilman suunnitelmallista henkilöstön tavoitesuunnitelmaa. Nyt jo henkilöstömäärämme onkin ollut korkeampi kuin vuonna 2017, jolloin sotetyöntekijät olivat vielä kaupungin palveluksessa.

Säästöjä ja uusia tulovirtoja on löydettävissä. Kokoomus esitti valtuuston kokouksessa kompromissia, jossa veronkorotuksia olisi lykätty ainakin vuodella ja annettu tilaa suunnitelmalliselle organisaation tason etsimiselle, mutta tälle ei löytynyt yhtään kannatusta RKPstä tai muista vasemmistopuolueista. 

Puheenvuoroissaan niin RKPn edustajat kuin kaupunginjohtajakin tiedostivat olevan hyvin todennäköistä, että uusia sopeuttamispäätöksiä joudutaan tekemään tulevina vuosina, jopa ennen ohjelmakauden loppua. Kun käyttötaloutta ei haluta tarkistaa realistiselle tasolle, uudet sopeuttamistarpeet ovat entistä todennäköisempiä. Kun peli on avattu veronkorotuksilla, sitä hanaa on helppo kääntää isommalle jatkossakin.

 

Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä