Kauniaisten taloudesta

 

Kauniaisten taloudella on mennyt hyvin vuonna 2022. Verotulot ovat kertyneet ennakoitua paremmin ja taloutemme on yli 10 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tämä on hyvä tulos ja kiitos kuuluu viranhaltijoille hyvästä taloudenpidosta sekä kaikille veronmaksajille.

Talouden kestävä linja

Kauniaisten talouteen meidän tulee suhtautua sote-uudistuksen jälkeen tarkasti. Tarvitsemme menojenkasvunhallintaa ja mielestäni tavoite toimintakatteen kasvun rajauksesta +3 % / vuosi on kannatettava tavoite. Tämä mahdollistaa tärkeiden investointien toteuttamisen ja kuntaverotuksen pitämisen ennallaan. Kaikki koulurakennukset tulee olla Kauniaisissa kunnossa, koska tämä mahdollistaa houkuttelevuuden ja tulevaisuuden kilpailukykyyn.

Kiinteistökehityksen pitkäjänteisyys

Kauniaisten Oy Granilla Ab:n kautta omistamia asuinrakennuksia sekä Kauniaisten kiinteistökehitystä tulee tarkastella pitkäjänteisesti. Tavoitteena tulee olla omistuksen arvon kasvattaminen, korkealaatuinen asuminen asukkaille sekä sosiaalisen asuntotuotannon tarpeet kaikille ikäryhmille. Tämä on tuleville vuosille merkittävä mahdollisuus.

Kaupunkikonsernin kiinteistökehitys- ja maanvuokrausstrategialla voi olla merkittävä vaikutus kaupungin investointikykyyn. Investointiraamia tulee tarkastella myös tässä yhteydessä. Strategiaan kirjattu toimenpide ”Määritellään kiinteistöt, joista luovutaan vuoden 2023 aikana” voi muuttaa kaupungin käyttötalouden realiteetteja halutessa merkitsevästi myönteiseen suuntaan.

 

- Lauri Ant-Wuorinen,
Kauniaisten kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja