Kauniaisten talous

Kauniaisten taloutta on hoidettu vastuullisesti ilman veronkorotuksia kuluneen valtuustokauden aikana.  Vuosien 2017-2020 tilinpäätösten kumulatiivinen tulos on n. +9,5 miljoonaa euroa. Kun myös maanmyyntitulot ja maankäyttökorvaukset vähennetään 2017-2020 tuloksista, on Kauniaisten tulos n. +1,5 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma on n. 120 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste n. 90 %.

Tulot ja menot

Vuoden 2021 talousarvio osoittaa toimintamenoiksi n. 80 miljoonaa euroa. Sivistystoimeen käytämme rahaa n. 33 miljoonaa, sote-palveluihin n. 32 miljoonaa sekä muihin palveluihin ja hallintoon n. 15 miljoonaa. Verotuloja keräämme yhteensä n. 68,5 miljoonaa euroa. Kauniaislaisten ansiotulot ovat n. 370 miljoonaa euroa, jolloin 17 % kunnallisveron kautta päätyy Kauniaisten kassaan n. 62,5 miljoonaa euroa Granin palveluihin. Loput toimintamenoista katetaan mm. kiinteistöverolla, myyntituloilla ja toimintatuloilla.

Valtio maksaa osan kunnissa tuotettavista palveluista, kustannusten jakoon on säädetty tulojentasausjärjestelmä. Valtionosuuksien osalta Kauniainen on poikkeuksellinen kaupunki, maksamme verotulontasauksia muille kunnille jo nyt n. 14 miljoonaa euroa. Tämä on suhteellisesti aivan Suomen kärkeä.

Kauniaisten vuosikate on n. +6 miljoona euroa ja tilikauden ennustettu tulos on n. -3,8 miljoonaa euroa. Verotulojen kertymä on ennustettu maltillisesti ja Kauniaisten talouden kannalta on tärkeää, että saamme vakaasti uusia asukkaita (n.+1 % vuodessa).

Talouden tasapainottamisessa on tärkeää, että pidämme huolta tuloista ja pidämme menot kurissa. Voimme mm. harkitsevalla rekrytoinnilla suhteellisesti pienentää hallintoa. Tulevia isoja investointikohteita on mm. kaupunkirata ja kouluinvestoinnit. Kaikkien investointien kokonaisarvo noussee n. 80 miljoonaan euroon vuosien 2021–2026 aikana. Tämä on tärkeää toteuttaa pitkäjänteisesti niin, että korvaamme vanhoja ei-energiatehokkaita rakennuksia uusilla hiilijalanjälkeä pienentävillä ratkaisuilla. Näin säästämme rahaa. Tulevien investointien on tärkeää kestää aikaa, jolloin voimme myös nostaa uudisrakennusten poistoajan 30 vuoteen.

Maakuntauudistus iskee rajusti

Mahdollinen maakuntasoteuudistus iskee Kauniaisten talouteen rajusti. Menettäisimme 13,26 % kunnallisverotuloprosentistamme valtiolle. Tämä tekee n. 49 miljoonaa euroa per vuosi ja sen jälkeen Kauniaisille jää n. 62,6 miljoonan euron kunnallisverokertymästä n. 13,8 miljoonaa omaan käyttöön. Loput rahat ovat valtionosuuksien takana. Esitetyssä sote-mallissa menetämme laskennallisesti n. 10 miljoonaa euroa vuodessa lisää muille kunnille. Tämä malli on kestämätön Kauniaisten talouden kannalta. Tätä ei voi kannattaa.

Kokoomus haluaa kehittää nykyistä viiteen yliopistosairaalaan perustuvaa erikoissairaanhoidon mallia, jolloin kunnat / kuntayhtymät hoitavat paikallisen sosiaali- ja perusterveydenhoidon. Tämä takaa hyvin toimivat palveluprosessit. Tärkeää on kasvattaa palveluseteleiden ja Kela-korvauksen osuutta ihmisten terveydenhoidossa. Näin voimme kehittää koko Suomen kustannustehokasta sote-järjestelmää ilman maakuntaveroja.

 

Lauri Ant-Wuorinen
Lauri on Kauniaisten kaupunginhallituksen jäsen