Kielitaito on tärkeämpää kuin osaaminen?

Kauniaisissa on hallintosääntöön kirjattuna Suomen tiukimmat kielitaitovaatimukset kaupunginjohtajalle ja sivistystoimenjohtajalle, tehtäviin vaaditaan erinomaista suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tällaista vaatimusta ei ole muissa kunnissa. Tämä taito on erittäin pienellä osalla väestöstämme ja erittäin pienellä osalla kaupunginjohtajan ja sivistystoimenjohtajan tehtävään kelpoisilla hakijoilla. Monet kaksikieliset eivät täytä tätä tiukasti tulkittua vaatimusta. 

Kaupunginjohtajalta vaaditaan yleensä ensisijaisesti vahvaa talousosaamista, johtamisosaamista ja kokemusta sekä kuntakentän tuntemusta. Parhaan tekijän saaminen on kunnalle todella arvokasta. Pienenä kuntana emme ole houkuttelevin vaihtoehto uraa rakentaville tekijöille. Tiukka kielivaatimus rajaa mahdollisten ehdokkaiden joukkoa ja sulkee hakijoista pois osaavimpia tekijöitä. 

Kokoomus ehdotti kielitaitovaatimusten keventämistä, jotta tulevissa rekrytoinnissa voisimme asettaa johtajien osaamisen heidän kielitaitonsa edelle. Valtuuston äänestyksessä Kokoomus hävisi RKPn, Vihreiden ja SDPn blokille. 

- Jauniaisten kokoomuksen valtuustoryhmä