Miksi lähdin kuntavaaliehdokkaaksi?

Tuula ja Harri ovat Kauniaisten Kokoomuksen jäseniä ja kuntavaaliehdokkaita. Kaksi kirjoittajaa, kaksi erilaista tarinaa siitä, miksi ovat asettuneet ehdolle kuntavaaleihin. Tuula on ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa ja varavaltuutettu Harri on toista kertaa. Lue heidän ajatuksistaan.

Kiitos ja kunnia vapaaehtoisille

Olen jo teini-ikäisestä ollut monen yhdistyksen, järjestön, laitoksen ja yrityksen hallituksessa niin jäsenenä, puheenjohtajana kuin esittelijänäkin. Kaikkiin hallituspaikkoihin liittyy enemmän tai vähemmän vapaaehtoisuus ; siis oman päätoimen ohella annetaan panos ulkopuoliseen hallitustyöskentelyyn. Hallitusammattilaiset ovat oma lukunsa vaikka heidänkin toimintaansa ohjaa pitkälti samat periaatteet kuin muuhunkin hallitustyöskentelyyn.

Hallitukset ja sen jäsenet ovat kaiken toiminnan ytimessä, vaikka toimiva johto hoitaakin käytännön työt. Hallitusjäsenet tuovat kuhunkin organisaatioon omaa asiantuntemustaan, ”kentän ääntä ”, ohjausta ja tukea. Varsinkin puheenjohtajan rooli toimitusjohtajan tukena ja sparrarina on ensiarvoisen tärkeä. Mitä selkeämmin omistajan toiveet kuuluvat, sitä helpommin toimiva johto osaa viedä asioita tahdottuun suuntaan. Myös toimivan johdon tehtävänä on selvittää pelikentän tilanne luottamuselimille mahdollisimman perusteellisesti ja rehellisesti.

Valitettavasti käytännössä näkee myös toisenlaista työskentelyä; tullaan kokoukseen täysin valmistautumattomana, ei kuunnella esitysten perusteluja ja heitetään lonkalta mitä sattuu. Surkeimpia ovat ne jäsenet, jotka kokouksessa eivät sano mitään, mutta kokouksen jälkeen avaavat sanaisen arkkunsa, jopa selkään puukottaen.

Mitä suurempi on organisaation vapaaehtoisuuden aste, sitä suurempi merkitys on jokaisen yksilön hallitustyöskentelyyn antamalla panoksella. Niin yrityksissä kuin järjestöissä jokainen jäsen uhraa omaa aikaansa ja tarmoansa yhteisten asioiden hyväksi. Tämän lisäksi on onni ja siunaus saada luottamuselimiin henkilöitä, jotka pystyvät ja jaksavat nousemaan ”oman liikkeensä” yläpuolelle ja katsomaan asioita alan ja kokonaisuuksien kannalta. Ei maailman helpoin tehtävä, mutta siinä on VAPAAEHTOISTYÖN VOIMA.

Nämä ajatukseni hallitustyöskentelystä sopivat 100 % myös kunnalliseen päätöksentekoon. Uskon, että mitä valveutuneempia ja aktiivisia luottamushenkilöt ovat, sitä enemmän heillä on myös annettavaa kunnan virkamiesjohdolle. Tämä on yksi syy, miksi olen ehdolla seuraavissa kunnallisvaaleissa.

 

Harri Fagerlund

Miksi ehdolle kuntavaaleissa keväällä 2021?

Lauantaina 16.1.2021 osallistuin Kokoomuksen järjestämään valtakunnalliseen ehdokasfoorumiin, joka keräsi yli 500 osallistujaa ympäri maan! Tilaisuus vahvisti entisestään ajatustani siitä, että olen omieni joukossa. Uskon vahvasti Kokoomuksen arvoihin muun muassa siihen, että ihminen on itsestään ja toisistaan huolehtimaan kykenevä yksilö, jota ohjaa eettisyys ja halu auttaa heikompiaan. Uskon demokratiaan; voi olla eri mieltä asioista mutta sivistyneesti. Ajattelen myös, että vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Isänmaallisuus ja oman kulttuuriperintömme tunteminen ovat vaalimisen arvoisia asioita, mutta emme myöskään voi eristäytyä muusta maailmasta ja siksi kansainvälisyys on elinehto Suomelle. Näitä kaikkia arvoja sivusi puheenjohtaja Petteri Orpo puheessaan.

Miksi kuntapolitiikkaan?

Olen asunut Kauniaisissa lähes 30 vuotta ja olen todella ylpeä hyvin hoidetusta kaupungistamme ja haluan myönteisen kehityksen jatkuvan. Pyrin valtuustoon, koska haluan vaikuttaa aktiivisesti yhteisiin asioihimme. Erityisesti haluan tehdä työtä vakaan kuntatalouden puolesta. Ei maakuntamallille. Meidän tulee edelleen kehittää hyvää yhteistyötä kuntien välillä.

Äitini asuu kolmatta vuotta Villa Bredan hoivakodissa ja minulle on muodostunut selkeä kuva vanhustenhoidon haasteista. Olen kulttuurin suurkuluttaja ja arvostan kaupunkimme upeaa luontoa. Haluan tehdä töitä myös sen eteen, että Kauniaisissa jatkossakin on laaja kulttuuritarjonta ja liikuntamahdollisuudet, joista mahdollisimman moni löytää omat kiinnostuksen kohteensa.

Minut tunnetaan aikaansaavana, määrätietoisena ja yhteistyökykyisenä ihmisenä. Odotankin innolla hyvää yhteistyötä niin Kauniaisten Kokoomuksen kesken kuin myös kaikkien toimijoiden kanssa.

 

Tuula Lehmuskoski
tuulalehmuskoski.fi