Koulurakennushankkeen rahoitus

Kauniaisten kaupunginvaltuusto on tehnyt periaatepäätöksen suomenkielisen koulurakennuksen rakentamisesta uimahallin tontille. Tämä koulurakennusprojekti on mittava, ja sen arvioidaan maksavan noin 40 miljoonaa euroa. On selvää, että tällaisen hankkeen rahoitus ei voi perustua pelkästään omiin tuloihimme.

Sote-uudistuksen vaikutuksesta kuntien verotulot ovat vähentyneet, mikä on heikentänyt rahoitusmahdollisuuksiamme investointihankkeisiin tulorahoituksen kautta. Joudumme siis ottamaan lainaa. Kuntana meillä on kuitenkin muita täydentäviä vaihtoehtoja hankkeen rahoittamiseen sekä mahdollisuus kerätä maanmyyntituloja kaupungintalokorttelin kaavoituksen myötä. Lisäksi voimme harkita muitakin myyntituloja, jotka voidaan käyttää investointeihin, mikä on perusteltua, kun kyseessä ovat tällaiset mittavat hankkeet. Onneksemme pystyimme tekemään 10 milj. euron investointivarauksen vuoden 2022 tilinpäätökseen Suomenkielinen koulukeskus-hanketta varten. Investointivarauksen myötä nuo rahat ovat siis jo kasassa.

Alusta asti on ollut ajatuksena, että uutta uimahallia tulisi harkita joko koulurakennuksen yhteyteen tai ainakin samalle tontille. Tämä toki lisäisi hankkeen kustannuksia, mutta auttaisi säilyttämään hyvät palvelumme myös liikuntatoimessa.

Yksi harkittava vaihtoehto koulurakennuksen ja mahdollisen uimahallin rakentamisen ja rahoittamiseen on elinkaarimalli. Elinkaarimalli tarkoittaa sitä, että yksityinen yritys vastaa koko hankkeen toteutuksesta sekä ylläpidosta sopimuskauden ajan, ja kaupunki maksaa korvauksen tästä palvelusta. Tämä malli voi olla kilpailukykyinen muihin rahoitusmalleihin verrattuna, ja se ansaitsee vakavaa harkintaa.

Kun pohdimme uuden koulurakennuksen rahoitusta, on tärkeää pitää mielessä, että suomenkieliset perusopetuksen oppilaat tarvitsevat turvalliset, terveelliset ja monipuoliset tilat oppimistaan varten. Meillä on taloudelliset edellytykset tämän tarpeen täyttämiseksi.

Kaikki nämä vaihtoehdot ja mahdollisuudet on punnittava huolellisesti, jotta voimme varmistaa parhaan mahdollisen ratkaisun sekä kaupungillemme että sen asukkaille.


Tiina Rintamäki-Ovaska
kaupunginhallituksen jäsen
 

Tiinan kirjoitus on julkaistu Kaunis Grani lehdessä nro 12/2023.