Kaupunkirata

2.3.2021


Kauniaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka kirjoitti kaupunkiradasta KaunisGraniin.

Kaupunkirata; Leppävaara-Kauniainen-Kauklahti

Kauniainen on Helsingin seudun 14 ympäristökunnan ja valtion kanssa tehnyt ns. MAL-sopimuksen, jossa Kauniainen on sitoutunut olemaan osaltaan mukana seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen rakentamisessa.

Kaupunkirata ei olisi varsinaisesti Kauniaisille hyödyllinen. Paikallisjunat kulkevat jo nyt riittävän tiheästi kauniaislaisten tarpeisiin.

Pitkien neuvotteluiden jälkeen kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa 2020, että Kauniainen on kaupunkiradan rakentamisessa mukana kattohinnalla 27,5 milj. €. Tänä vuonna alkaa suunnittelu, johon Kauniainen varautui 0,5 milj. € määrärahalla talousarvion käsittelyssä joulukuussa.

Kun suunnitelmat valmistuvat ja hinta kohteeseen tiedetään, niin katsotaan mikä on kaupunkiradan kohtalo. Kauniainen on kuitenkin sitoutunut vain 27,5 milj. €:n määrärahalla olemaan toteutuksessa mukana. Summa ajoittuu usealle rakentamisaikaiselle vuodelle.

Mikäli ratahanke etenee toteutukseen asti, niin saamme toimivat asemanseudut hisseineen keskustaan ja Koivuhoviin. Kaupunkiradan käyttömaksuina Kauniainen saa HSL:ta noin puolet kustannuksista vuosien myötä takaisin. Lisäksi radan varteen rakennetaan yhdessä Espoon kanssa pyöräily- ja kävelyraitti. Sen hinnaksi on laskettu 2,5 milj .€ Kauniaisten osalta.

Lähivuosina on myös koulujen rakentamista ja saneerausta sekä uimahallikin odottaa perusteellista kunnostamista. Valtioneuvoston suunnittelema SOTE-ratkaisu on sitten vielä oma lukunsa. Siitä kirjoitin 5.11.20 Kaunis Granissa.

Taloushuolia riittää tulevina vuosina.

Hyvää kevättä kaikille!


Tapani Ala-Reinikka, valtuuston pj.
Kokoomus

Kirjoitus on julkaistu KaunisGranin mielipidesivulla (2/2021, s. 18).