Antti Häkkäsen keskustelutilaisuus

1.12.2020


Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen pohjusti kattavasti Kauniaisten Kokoomuksen järjestämää keskustelutilaisuutta Kokoomuksen kannoilla ja linjauksilla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka, koulutus, sote-ja maakuntauudistus, talous ja työllisyys olivat keskeisimmät aiheet. Kysymyksiä herätti sote- ja maakuntauudistus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.

Oppivelvollisuuden pidentämistä järkevämpää olisi kohdentaa resurssit niitä tarvitseville.
Oppivelvollisuus iän nostolla tavoitellaan toisen asteen suorittavien osuuden kasvattamista, siinä on haasteita. Hallitus kaavailee, että 130 miljoonaa euroa käytetään oppivelvollisuuden pidentämiseen. Tästä 115 miljoonaa valuu mm. oppimateriaaleihin ja kuljetuksiin. Kohteisiin, joilla ei ole vaikutusta koulutuksen keskeyttämiseen. Kokoomus olisi matalammalla verojen korotuksella kohdentanut resurssit tarkemmin resurssit heille, jotka niitä tarvitsee.

Ikäihmisten hoitoon pitää kouluttaa lisää hoitajia. Kotihoidon ja omaishoidon palvelut on turvattava.
Ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa olevien ikäihmisten palvelun pitää parantua, tämä tarkoittaa lisää hoitajia. Kotihoidon palveluista ei voida ottaa hoitajia pois, vaikkei sinne määrättäisi hoitajamitoitusta. Omaishoidon palvelujen piirissä, omaishoitajien jaksamisesta ja palkkioissa, pitäisi myös tehdä kehitystoimenpiteitä.

Ehdotettu sote- ja maakuntauudistus ei korjaa hoitoonpääsyä, tekee alueista valtiontukiriippuvaisia ja heikentää palveluita etenkin Uudellamaalla. Kokoomuksen kanta on, että sotessa tulee edetä kannustamalla kuntia yhteistyörakenteisiin ja hyödyntämällä palvelusetelimallia.

Nuorten henkinen pahoinvointi on kasvava huoli. Nuorten mielenterveysongelmiin tulisi hakea helpotusta mm. matalan kynnyksen terapiapalveluilla, resursoimalla varhaiskasvatusta varhaiseen puuttumiseen sekä tukemalla perheitä.

Kokoomuksen ajamia työllisyyskeinoja ovat mm. kotitalousvähennyksen laajentaminen, paikallisen sopimisen lisääminen, sekä ansiotuloverotuksen keventäminen eläkeläisillä ja palkansaajilla, jotta tulee lisää ostovoimaa. Näillä uudistuksilla voisimme nostaa kansalaisten elintasoa, palkkatasoa, eläketasoa ja palvelutasoa.

Suuri kiitos Antille selkeistä viesteistä.