Sote syö Kauniaista

12.11.2020


Kauniaisten kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka kirjoitti sote- ja maakuntauudistuksesta KaunisGraniin.

Sote syö Kauniaista!

Suomen hallitus (SDP, Vihreät, Kepu, Vas ja RKP) on ottamassa kunkin kunnan veroäyreistä 13,26 äyriä sote-maa-
kuntien tai hyvinvointialueiden, kuten yritetään kevyemmin sanoa, toteuttamiseen.

Kauniaisille tämä tarkoittaisi, että 78 % kaupungin tuloveroäyrien tuotosta poistuisi ja jäljelle jäisi 3,74 (22 %) tuloveroäyrin tuotto kaikkien muiden kunnan velvoitteiden ja toimintojen ylläpitämiseksi. Vähäiset kiinteistö- ja yhteisöverotuotot (yht.n.6 milj. €) eivät ratkaisisi kaupungin nykyistä hyvinvoinnin ylläpitoa.

Tällä hetkellä Kauniaisten sote-toimintoihin kuluu n.7,8
veroäyrin tuotto eli n. 30 milj. €. Ero valtion kunnilta suunnitteleman ”juustohöylämäisen” 13,26 tuloveroäyrin leikkaukseen sote-ratkaisun toteuttamiseen on kohtuuttoman suuri.

Kun ottaa vielä huomioon, että valtionosuus kaupungillemme on ollut vähäistä jopa ainoana kuntana Suomessa ajoittain negatiivista ja että olemme joutuneet antamaan verontasausta muille kunnille yli 13 miljoonaa euroa lähivuosina, niin Kauniaisten tulevaisuus itsenäisenä kuntana tulee olemaan epävarmaa.

Kauniainen joutuisi toimimaan, suunnitteilla olevan Sote-ratkaisun toteutumisen jälkeen, paljolti valtionosuuksien varassa ja tällä valtio voi ohjailla kunkin kunnan olemassa olon tarpeellisuutta.

Syvästi huolta kantaen kaupunkimme puolesta!

Tapani Ala-Reinikka, valtuuston pj
Kokoomus

 

Kirjoitus on julkaistu KaunisGranin mielipidesivulla (13/2020, s. 18).