Lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

22.9.2020


Kauniainen antoi kriittisen lausunnon sote- ja maakuntauudistuksesta. Kauniaisten Kokoomus ehdotti lausuntoon tiukennuksia, joista kaikista äänestettiin.

Osa Kokoomuksen ehdotuksista päätyi lausuntoon.

”Kauniaisten kaupunki katsoo, että kolmiportaiseen hallintoon siirtyminen ei ole Suomessa tarkoituksenmukaista. Kuntapohjainen nykyinen sote-järjestelmämme on kansainvälisesti vertaillen toimiva ja kustannustehokas ja yliopistosairaalat sekä HUS toimivat Suomessa hyvin. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun kokoamista suurempiin kokonaisuuksiin olisi parempi jatkaa hallitusti ja ongelmia tulisi korjata kuntapohjaista nykyjärjestelmää kehittämällä.

Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat Kauniaisten kaupungille kestämättömiä, ja vaarantavat hyvin toimivan yhteisön säilymisen itsenäisenä kuntana.”

Kauniaisten Kokoomus katsoo, että maakuntatason hallintohimmelin suunnittelusta tulisi luopua, ja lähestyä sote-palvelujen kehittämistä kuntapohjalta. Viime vaalikaudella sote-palvelujen ja yhteistyöverkostojen kehittämisessä otettiin suuria harppauksia eteenpäin, tätä kehitystä pitäisi nyt jatkaa ja tukea.

Maan hallituksen esittämässä sote- ja maakuntauudistuksen rahoitusmallissa Länsi-Uudenman rahoitus on jäämässä merkittävästi pienemmäksi kuin sen kuntien sote-menot ovat nyt. Husin hallitus on todennut, ettei hallituksen esityksen mukainen järjestely kykene tarjoamaan Uudenmaan väestölle riittäviä terveyspalveluja. Toteutuessaan uudistus ja sen ehdotettu rahoitusmalli keskittää valtaa paikallistasolta valtiotasolle. Tämä heikentää alueiden mahdollisuuksia reagoida paikallisiin haasteisiin. Lisäksi hallituksen ehdotuksessa heikennetään yksityisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia.

Kauniainen antoi myös edellisen hallituksen esityksestä kriittisen lausunnon, jota Kauniaisten Kokoomus tuki.

Seuraukset Kauniaisille

Hallituksen ehdottama uudistuksen rahoitusmalli on Kauniaisille tuhoava. Se leikkaa verotulojamme huomattavasti enemmän kuin nyt käytämme sote-palveluihin. Osa menetyksestä korvattaisiin valtionavustuksilla, joka tekisi kunnasta ja sen päätöksenteosta vahvemmin alisteisen valtion politiikan muutoksille.

Uudistus on erityisen epäoikeudenmukainen kunnille, jotka ovat pystyneet toiminnallaan pitämään sote-kustannukset keskiarvoa alemmalla tasolla. Heikkenevien sote-palvelujen lisäksi verotulojen siirrot maakunnalle ja valtiolle tarkoittaisivat, että Kauniaisten tulisi jatkossa heikentää palvelutasoa myös opetuksessa, liikunnassa ja kulttuurissa.

Uudistuksessa Kauniainen myös menettää määräysvaltansa sosiaali- ja terveyspalveluissa maakunnalle, jossa päätöksentekijöiden joukossa on vain ripaus kauniaislaisia. Pienellä äänellä on vaikea taistella oman terveysaseman puolesta, kun ympärillä on Jorvin, Leppävaaran ja Espoon keskuksen palvelut.

Valtuuston tulee tehdä kunnallispolitiikkaa, jossa omat kuntalaiset ovat etusijalla. Kauniainen on uudistuksen suurin häviäjä. Me menetämme verotulomme, palvelumme ja äänemme. Lopulta itsenäisyytemme.