Hyvät käytänteet kunniamaininta Kauniaisten Kokoomuksen luokkavaari ja luokkamummo -toiminnalle

12.6.2018

Luokkavaari Pekka Oksanen otti vastaan kunniamaininnan Mari-Leena Talvitieltä ja Leena Zittlingiltä
Luokkavaari Pekka Oksanen otti vastaan kunniamaininnan Mari-Leena Talvitieltä ja Leena Zittlingiltä

Kokoomuksen järjestötoiminnan verkosto (JTV) on myöntänyt kunniamaininnan erinomaisesta, aktiivisesta ja pitkäjänteisestä hyvät käytänteet toiminnasta Kauniaisten Kokoomuksen "Luokkavaari ja luokkamummmo" toiminnalle puoluekokouksen yhteydessä Turussa.

Kauniaisten Mäntymäen koulun luokkavaari ja luokkamummo toiminta on lähtenyt liikkeelle 15 vuotta sitten opettaja ja Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Virva Wahlstedtin toimesta. Toiminnassa mukana olevat mummot ja vaarit ovat aktiivisia senioreita, jotka antavat aikaansa, huomionsa ja sylinsä alaluokkalaisille, ja ovat mukana koulupäivässä lukemassa, laulamassa, tekemässä käsitöitä sekä apuna retkillä.

Hyvät Käytänteet kunniamaininta jaettiin ensimmäistä kertaa Kokoomuksen 100-vuotiaan historian aikana ja tullaan jatkossa jakamaan joka toinen vuosi aina puoluekokouksen yhteydessä. Puheenjohtajisto painotti valinnassaan, että toiminta osoittaa Kokoomuksen arvojen mukaista välittämistä ja vastuunkantoa, sitouttaa yli sukupolvirajojen ja on ollut systemaattista ja pitkäjänteistä yli 15 vuotta kestänyttä toimintaa.

Luokkavaari Pekka Oksanen otti vastaan huomionosoituksen Kokoomuksen puoluekokouksen yhteydessä Turussa puoluevaltuuston puheenjohtajalta Mari-Leena Talvitieltä ja toimikunnan puheenjohtajalta Leena Zittlingiltä.