Englanninkielinen päiväkoti Kauniaisiin?

10.5.2018


Kauniaisten kaupunginhallitus päätti antaa Urheilutie 17 sijaitsevan tontin suunnitteluvarauksen englanninkielistä varhaiskasvatusta tarjoavalle ICECille.

Kauniaisten kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 7.5. antaa osoitteessa Urheilutie 17 sijaitsevan tontin suunnitteluvarauksen The International Childcare & Education Centre - Play'n' Learn Oy:lle (The ICEC). ICEC tarjoaa kansainvälistä, vahvasti englanninkielistä, varhaiskasvatusta pääosin pääkaupunkiseudulla.

Tällä hetkellä kaupungin tontilla vielä seisoo vanha kaupparakennus, jossa on aiemmin toiminut mm. Satuvuoren päiväkoti. Kaupungin tarkoituksena on vuokrata tontti päiväkotihankkeen toteuttamista varten, yksityisen päiväkodin tulee siis rakentaa tontille toimintaan soveltuvat tilat. Kaupungin omat päiväkodit ovat täyttymässä, ja lisää varhaiskasvatuspaikkoja tarvitaan suomen-  ja ruotsinkielisille lapsille, unohtamatta muita kieliryhmiä. Perheiden toiveissa on ollut erilaisten vaihtoehtojen lisääminen.

Kaupunginhallitus perustelee päätöstään mm. sillä, että englanninkielinen päiväkoti täydentää kaupungin päiväkotitarjontaa ja palveluverkostoa huomioiden sekä suomen- että ruotsinkieliset lapset. Toiminta tukee myös kaupungin kansainvälistymistä ja suunniteltu yksikkö sopii kokonsa puolesta hyvin Kauniaisiin.

Prosessi etenee niin, että seuraavaksi ICECin tulee esittää tarkentuneet suunnitelmat, joiden perusteella kaupunki hakee poikkeamista voimassa olevasta asemakaavasta. Mikäli poikkeaminen myönnetään, kaupunki vuokraa alueen toimijalle, ja rakennustyöt voivat alkaa.

Englanninkielinen varhaiskasvatus antaa lisää vaihtoehtoja kauniaislaisille perheille kotikieleen katsomatta ja varmasti lisää kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisten perheiden ja esim. paluumuuttajien keskuudessa. Toteutuessaan hanke kuitenkin edellyttää kaupungilta jonkinlaisen jatkumon tarjoamista myös koulupuolella, mihin on varauduttava ajoissa.

Yksityistä varhaiskasvatusta Kauniaisten alueelle on luvassa myös Koivuhoviin, Ullanmäentielle. Päiväkodin tilat rakennetaan asuinkerrostaloihin, joiden suunniteltu valmistumisaika on alkuvuodesta 2020. On oletettavaa, että suuri osa Koivuhovin yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaista tulee Espoon puolelta.

Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja löytyy täältä.