Tiina Rintamäki-Ovaska

Varatuomari, kuntavaaliehdokas

Olen Tiina Rintamäki-Ovaska, 59-vuotias äiti, varatuomari ja kunta-aktiivi. Perheeseeni kuuluu aviomies sekä kaksi aikuista, omillaan asuvaa poikaa. Olen ollut Kauniaisten kaupunginvaltuustossa vuodesta 2004 ja kaupunginhallituksessa vuodesta 2008, toimien kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana viimeiset kahdeksan vuotta. Lisäksi olen kaupunginhallituksen edustaja yhdyskuntavaliokunnassa ja Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen.

Vuosien aikana olen toiminut Kauniaisten Kokoomuksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, taloudenhoitajana sekä hallituksen jäsenä. Minulla on myönnetty Kansallisen Kokoomuksen Valkoinen Leijona-ansiomerkki sekä Kansallisen Kokoomuksen 100-vuotisjuhlamitali.

16 vuotta valtuustossa ovat opettaneet minusta aktiivisen ja luotettavan kuntalaisten asioiden hoitajan.

Minulla on aikaa, tahtoa ja osaamista yhteisten asioidemme hoitamiseen. Olen ehdolla jatkamaan vastuullista ja yhteistyökykyistä kuntapäättäjän tehtävää.

Äänesi on tärkeä.


Vaaliteemani ovat:

1. Itsenäinen ja fiksun talouden Kauniainen

 • tavoitteena vastuullinen ja tasapainoinen taloudenpito, ei veronkorotukset
 • tavoitteena hyvät ja laadukkaat palvelut sekä houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki, ei maakunta-sotelle
 • ketterä kehittymään, mutta pitää kiinni myös pitkän tähtäimen kehittämisen suunnitelmista, ei peruutuspeiliin katsomista
 • toimii aktiivisesti verkostoituneena ja pitää arvossa yhteistyötä muiden kuntien kanssa, ei käännytä sisäänpäin

2. Turvallinen ja viihtyisä Kauniainen

 • pidetään ympäristö ja liikkuminen turvallisena, liikenneväylät kunnossa
 • pidetään kaupunki viihtyisänä ja vihreänä, rakennetaan puutarhakaupungin arvot huomioiden, ei lisää parkkipaikkoja
 • ilmasto- ja ympäristöasiat tutuiksi, ei ummisteta silmiämme ilmastonmuutokselle

3. Seniorit Kauniaisissa

 • seniori-ikäinen on kunnan voimavara ja aktiivinen asukas, ei passiivinen sivustakatsoja
 • eri elämänvaiheisiin sopivia tilaisuuksia ja neuvontaa, turvaverkot kuntoon
 • senioreilla oltava vahvat oikeudet palveluihin, tarpeenmukaisuus ja oikea-aikaisuus kunniaan
 • kehitetään kotiin vietäviä palveluja kotihoidon asiakkaille
 • turvallinen ja esteetön kaupunki, ennaltaehkäistään yksinäisyys
 • digitaitoja kaikille

4. Koulukaupunki Kauniaisissa säilytetään laadukas varhaiskasvatus ja opetus kaikille lapsille

 • uusi koulurakennus suomenkieliselle esiopetukselle ja alakoululle, ei laastarointirakentamista
 • tuetaan lasten ja nuorten koronakriisin jälkihoitoa, ei välinpitämättömyydelle
 • panostetaan koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, ei jätetä ketään yksin

5. Liikunnasta ja kulttuurista hyvinvointia kaikille Kauniaisissa

 • tuetaan liikuntaseurojen toimintaa ja omaehtoista liikkumista, ei raja-aitoja
 • pidetään liikuntapaikat kunnossa kaikkia varten, ei reviiriajattelulle
 • viedään kulttuuria ihmisten luo, se lisää yhteisöllisyyttä
KaunisGrani No 15/2019