KOMMUNALVAL 2021

Samlingspartiet i Grankulla har gjort sitt valprogram

Kommunalvalet förrättas den 13 juni 2021. I valet påverkar kommuninvånarna vem som representerar dem i kommunens beslutsfattande organ.

Hur ser vi till att alla i vår stad mår bra nu och i framtiden?

Bekanta dig med valprogrammet

STÄLL UPP SOM KANDIDAT

Fylla i fälten i blanketten nedan och tillslut trycka på skicka -knappen.

Kommunalval 2021 är en viktig del av de kommunala angelägenheterna. I valet väljer kommunborna ny fullmäktige och sätter upp riktlinjer för kommunens utveckling. Fullmäktigemedlemmarna har den högsta beslutanderätten i kommunen.

Nu har du en ypperlig möjlighet att inverka på vem som blir vald till kommunfullmäktige för nästa fullmäktigeperiod.

Kom modigt med och ställ upp som kandidat på vår kandidatlista.