Medialle

 

27.1.2015

 

Toteutuuko demokratia Kauniaisissa?

 

Kauniaisten Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) valtuustoryhmä on yllättäen kesken valtuustokauden päättänyt käyttää enemmistövaltaansa ja ilmoittanut ottavansa sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudet itselleen.

 

Toteutuuko demokratia, jos yksi puolue päättää kaikkien puolesta? Kauniaisten Kokoomus ei pidä kauniaislaisten edun kannalta hyvänä, että yksi puolue käyttää yhden paikan enemmistöään valtuustossa hyväkseen ja syrjäyttää valtuuston toisen ison ryhmän keskeisiltä luottamuspaikoilta. Kauniaisten Kokoomuksen mielestä RKP:n vallankäyttö ei lisää elävän kaksikielisen Kauniaisten yhteistä kehittämistä. RKP:lla olisi hallussaan sekä kaupunginhallituksen että –valtuuston puheenjohtajuus sekä enemmistö kaikissa keskeisissä lautakunnissa.

 

Kauniaisten kaupunkia on viimeisen kuuden vuoden aikana johdettu hyvässä yhteistyössä eri poliittisten ryhmien välillä. Eri luottamustehtävät ja puheenjohtajuuspaikat on jaettu puolueiden kesken valtuustopaikkojen suhteessa kuten vallitseva käytäntö kunnissa on.

 

Valtuustokauden alussa 2013 RKP isoimpana puolueena valitsi (18/ 35 valtuustopaikasta) ensin kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden. Kokoomus toiseksi suurimpana puolueena (12/35) sai johtaa puhetta valtuustossa. Myös edellisellä valtuustokaudella puheenjohtajapaikat jaettiin tasapuolisesti. Tämä tilanne on mahdollistanut kaupungin kehittämisen kaikkien poliittisten ryhmien myötävaikutuksella.

 

Kokoomus haluaa, että me kaikki kauniaislaiset saamme päättää yhteisistä asioista. Kauniaisten edun kannalta on tärkeää, että puheenjohtajuudet ja niiden myötä mahdollisuus vaikuttaa jaetaan myös tästä eteenpäin. 

 

Kauniaisten Kokoomus ry:n hallitus

 

Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä.