Valtuustokauden saavutuksia

Päätöksenteko on yhteistyötä ja monesti tulokset ovat pitkien neuvottelujen tulos. Yhdessä muiden valtuustoryhmien kanssa Kauniaisten Kokoomuksen valtuustoryhmä on ollut luomassa ja kehittämässä mm. kasvihuonekaasujen päästövähennyksiin ja hiilineutralisuuteen tähtäävää resurssiviisauden tiekarttaa, liikkumisohjelmaa ja hyvinvointisuunnitelmia. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan palkkojen nostokin onnistui. Kaikista asioista ei kuitenkaan ole yhteisymmärrystä. Pitkäjänteisellä vaikuttamisella ja päätöksenteolla päästään toisinaan tavoitteiden mukaisiin tuloksiin.

Seuraavassa muutamia Kokoomusryhmän tai kokoomuslaisten valtuuttettujen aikaansaannoksia kuluvalta kaudelta.

Valiokuntauudistus ja maakuntalausunto

Valiokuntauudistus. Kokoomusryhmä on määrätietoisesti ajanut kaupungin organisaation keventämistä ja byrokratian vähentämistä. Viime vuonna valtuustossa päästiin viimein sopuun valiokuntien vähentämisestä yhdeksästä seitsemään ensi kesäkuusta lähtien. Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisovaliokunnat yhdistyvät kulttuuri- ja vapaa-ajanvaliokunnaksi. Tämä parantaa läheisten tulosalueiden yhteistyötä, poistaa päätöksenteon hidasteita, vähentää viranhaltijoiden päällekkäistä työtä ja parantaa päätöksentekoa. Vielä olisi tilaa miettiä minkälaisia etuja esim. opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien yhdistäminen toisi. Ja riittäisikö yksi opetuspäällikkö kuuden opetusyksikön kaupungissa.

Sote- ja maakuntauudistuksesta annettiin syksyllä Kauniaisten lausunto. Kokoomus yritti saada kaupunginhallituksessa tiukennuksia lausuntoon, mutta hävisi äänestyksessä RKPlle ja Vihreille. Valtuustossa suurin osa ehdotuksista meni läpi. Tärkein näistä oli oppilashuollon siirtämisen tuomitseminen (koulujen alaisuudesta maakuntiin) (äänestys 20-15) ja ehdotus jatkaa kuntapohjaisella mallilla (äänestys 29-6).

Koulut ja varhaiskasvatus

Kokoomus on hakenut pitkän aikavälin ratkaisuja koulujen rakennuksille. Nyt olemme saaneet uuden suomenkielisen koulurakennuksen suunnittelun talousarvioon. Hankkeen perillesaaminen pedagogiikka edellä yhdessä kokonaistaloudellisuuden kanssa vaatii kyvykkyyttä ja halua myös päätöksentekijöiltä. Tämä on varmasti pitkä tie.

Alkukaudesta saatiin varhaiskasvatuksessa vuorohoidon mahdollisuus myös yrittäjäperheille, ja palautettiin englanti Mäntymäen ekaluokkalaisille. Opetuksen ja sen järjestämisen arviointi turvaa opetuksen toteuttamista, tukee koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Kokoomus on pyrkinyt arvioinnin kehittämiseen ja vuosittaiseen arviointiraporttiin, joka ohjaa myös päätöksentekoa. Tänä vuonna opetuksen arvioinnin tuloksia kootaan ensikertaa yhteen.

Tällä kaudella on Kauniaisten lukiossa aloitettu kestävään liiketoimintaan keskittyvä bisneslinja, mutta kehitys on täysin lukion itse aikaansaamaa. Usein on tärkeää, että päättäjät toimivat mahdollistajina.

Peruskoulun uudella rehtorimallilla on tavoiteltu turvattua arkea kouluihin, pitkän aikavälin Kauniaislaisen koulupolun luomista ja yhdenvertaisuutta. Mallista voi lukea lisää täältä.

Strategia ja avoimuus

Monet päätökset tehdään pitkän ajan kuluessa ja kestämään kymmeniä vuosia. Kokoomus oli erittäin aktiivinen strategian luomisprosessissa ja on ensi kauden alussakin. Strategia luodaan yhdessä ohjaamaan viranhaltijoiden toimintaa ja kaupunginhallituksen päätöksiä koko vaalikauden. Maltillinen kasvu on Kokoomuksen pitkäjänteisesti ajama tavoite, joka turvaa kaupunkimme elinvoimaisuuden. Edellisessä strategiassa onnistuimme sen kirjaamisessa.

Kaavoituksessa Kokoomus on pyrkinyt noudattamaan valtuuston strategiassa hyväksymää linjaa maltillisesta kasvusta ja hiilineutraalisuuden tavoittamiseksi tehtyä linjausta tiiviimmästä kaavoituksesta asemien ympärille.

Kokoomusryhmä on edistänyt viestinnän ja päätöksenteon avoimuutta esim. strategiassa, viestintäohjeessa, erilaisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa, sekä valiokuntien esityslistojen julkistamisissa.

Toisinaan vaikuttaminen tapahtuu yli Granin rajojen. Hyvänä esimerkkinä linjan 51 palauttaminen. Valtuuston puheenjohtaja Tapani Ala-Reinikka teki linjan palauttamisen eteen paljon työtä eri viranhaltijainstansseissa ja meidänkin virkamiehet pyrkivät saamaan. Vaikka linjaa ei saatu takaisin, bussireittejä muutettiin lopulta niin, että Kasavuoren bussitilanne helpotti.

Jatkuvasti me kokoomuslaiset kuulemme asukkaita ja viemme huolia eteenpäin, oli kyse oppimateriaaleista, liikennemerkeistä tai kuopista tiessä.

 

- Satu Mollgren, kuntavaaliehdokas Kauniainen

Satu on kaupunginvaltuutettu, suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen varajäsen