Tuula Lehmuskoski

Ekonomi PD, talousosaaja, kuntavaaliehdokas

Olen Tuula Lehmuskoski, ekonomi ja Kokoomuksen kuntavaaliehdokas Kauniaisissa 2021. Olen asunut Kauniaisissa jo lähes 30 vuotta. Rahoitusalalla olen työskennellyt yli 40 vuotta, joista 30 vuotta pankinjohtajana.

Haluan, että Kauniainen jatkossakin on maailman onnellisin, itsenäinen kaupunki. Vain säilyttämällä talouden vakaana Kauniaisissa voimme turvata hyvät palvelut sekä monipuoliset kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet. Kauniaisen tulee olla turvallinen ja viihtyisä kaupunki, jonka asukkaista ja luonnosta pidämme hyvää huolta.

Haluan myös varmistaa, että eniten tukea tarvitsevat saavat tarvitsemansa avun. Jokaisella tulee olla mahdollisuus/oikeus arvokkaaseen elämään.

Minun sydämeni sykkii Kauniaisille, toivottavasti myös sinun!


Jag är Tuula Lehmuskoski, ekonom och kandidat i kommunalvalet 2021 för samlingspartiet i Grankulla . Är Grankullabo sedan 30 år. Jag har jobbat över 40 år i bankbranschen varav 30 år som bankdirektör. Jag ställer upp i valet med ändamålet att Grankulla även i  framtiden skall ha förutsättningar att vara världens lyckligaste självständiga stad.

Jag vill jobba för att Grankulla har en sund ekonomi som framöver garanterar en god service- och tjänstenivå och mångsidiga kultur- och fritidsaktiviteter samt fokuserar på trygghet, trivsel och miljö.

Jag vill jobba för dem i staden, som behöver olika former av stöd. Alla bör ha möjlighet/rätt  till ett fullvärdigt liv.

Mitt hjärta klappar för Grankulla, säkert också ditt!


Tuulan kirjoituksia / Tuulas skrifter

Miksi lähdin ehdokkaaksi