Kaupunginvaltuuston toiminta

Kunnat huolehtivat mm. siitä, että kotiin tulee juomakelpoista vettä, työtön saa koulutusta, työtä tai kuntoutusta, jätehuolto toimii, lapset saavat varhaiskasvatusta ja käyvät peruskoulun. Kunta mahdollistaa liikunta- ja kulttuuripalveluita, kotouttaa maahanmuuttajia, sekä huoltaa ulkoilumaastoja ja katuja. Kunta tukee paikallisia yrityksiä niin, että alue säilyy elinvoimaisena.

Valtuusto

Kauniaisissa valitaan kuntavaaleissa kaupunginvaltuustoon 35 jäsentä, sekä lisäksi 35 varajäsentä. Kokoomuksella on kuluvalla kaudella ollut 13 valtuutettua (ja varavaltuutettua). Valtuusto kokoontuu noin 8 kertaa vuodessa, päättämään sen toimivaltaan kuuluvista asioista.

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kaupunginhallitus ja valiokunnat

Suurin osa päättäjätyöstä tehdään kaupunginhallituksessa (KH) ja valiokunnissa (monissa muissa kunnissa lautakunnat).

Kaupunginhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginhallituksessa on 7 jäsentä, ja se johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kauniaisissa on seuraavalla vaalikaudella (1.6. alkaen) tarkastusvaliokunnan lisäksi 6 valiokuntaa: sosiaali- ja terveysvaliokunta, yhdyskuntavaliokunta, rakennusvaliokunta, suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta, ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan valiokunta. Valiokunnissa on 9 jäsentä, paitsi rakennusvaliokunnassa 5. Kullekin jäsenelle on varajäsen.

Valiokunta johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Valiokunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Valiokunnat kokoontuvat noin 10-15 kertaa vuodessa. Lähtökohtaisesti kaikki luottamusmieskokoukset ovat ilta-aikaan. Valtuutetun odotetaan perehtyvän huolellisesti etukäteen saamaansa kokousaineistoon, ja tarvittaessa hän voi pyytää kunnan virkamiehiltä lisätietoa käsittelyyn tulevista asioista.

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat valtuutettuja, mutta jäsenet ja varajäsenet voivat olla myös varavaltuutettuja. Vaikka siis ensimmäisellä kerralla ei pääse valtuustoon, voi silti päästä mukaan kaupungin päättäviin elimiin.

KH- ja valiokuntapaikat jaetaan puolueiden kesken vaalituloksen mukaisesti. Puolueet ehdottavat jaetuille paikoille valiokuntien puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet.

Mistä oikeasti päätetään?

Päätettäviä asioita on laidasta laitaan. Valtuusto päättää mm. kaupungin strategiasta, talousarviosta - joka vuotisesta rahanjaosta toimialojen kesken, kunnallisveroprosentista ja kaavoituksesta. Kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätökset ja vastaa esimerkiksi henkilöstöpolitiikasta. Valiokuntien tehtävänä on valmistella asioita kaupunginhallitukselle, mutta niillä on myös itsenäistä päätösvaltaa. Niissä päätetään esimerkiksi pysäköinninvalvonnan yksityiskohdista, tonttijaoista, toimitiloista, koulujen loma-ajoista, iltapäiväkerhojen järjestämisestä, palvelujen maksuista ja avustusten myöntämisestä.

Näitä ja monia muita kunnallisia palveluita voi painottaa ja hoitaa monella eri tavalla. Kunnallisvaaleissa sinä voit vaikuttaa siihen, mitä päätöksiä tehdään.