Valprogram

Samlingspartiets vision

 • Grankulla förblir självständigt och världens lyckligaste område att bo och leva i
 • En måttlig tillväxt garanterar allt bättre tjänster
 • Finlands lägsta skattesats
 • Gemenskap, säkerhet, funktionalitet som en del av livet
 • Ett kolneutralt Grankulla
 • Lokala social- och hälsovårdstjänster i Grankulla
 • Skolor och gymnasier av hög kvalitet
 • Mångsidiga kultur- och fritidsaktiviteter

Lyckliga Grankulla är

Öppen för Grankullabornas bästa

 • Ett levande centrum med mångsidiga tjänster
 • Öppen för företagarverksamhet med utbudet av tjänster och planläggning.
 • En öppen kommunikation och samarbete med kommuninvånarna.
 • Gemenskap bär - Samarbete över språkgränserna.
 • Att främja Grankullas intressen i regional och i nationell politik.
 • Social- och hälsovårdsreformen måste genomföras med en kommunbaserad modell. Ingen landskapsmodell! Det enda sättet att säkra hälsovårdsnivån för Grankullabor.

Ansvarfull och trivsam

 • Bevara en grön villastad med ansvarsfull planläggning.
 • En låg skattesats och en balanserad ekonomi. Kommuninvånarnas skatter används ansvarsfullt och effektivt.
 • Aktiv i kampen mot klimatförändringen – ett kolneutralt Grankulla.

Välmående och tryggt

 • Låg tröskel för stöd för familjers välbefinnande.
 • En tryggad ålderdom för alla.
 • Stöd för Grankullabornas möjligheter till fysisk aktivitet genom ett mångsidigt utbud i samarbete med den tredje sektorn.
 • Fritidsaktiviteter i samband med skoldagen.
 • En positiv inställning till lärande samt sunda och säkra skol- och daghemsbyggnader.
 • Kultur som stöd för välbefinnande.